Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer de Digitale Agenda gestuurd

De vraag is hoe Nederland optimaal kan profiteren van de kansen (nieuwe toepassingen, verdienmodellen en banen) die deze mondiale transitie biedt. Deze opgave zullen we (ondernemers, werknemers, kennis- en wetenschapsinstellingen en overheden) gezamenlijk moeten adresseren.

De overheid richt zich hierbij niet alleen op het versterken van de randvoorwaarden zoals onderwijs, infrastructuur, cybersecurity en toekomstbestendige wet- en regelgeving. Zij is zelf ook actor in deze transitie.

In de Digitale Agenda wordt onder meer ingegaan op big data en privacy. Publiek-private samenwerking is een effectieve manier om de ontwikkeling en toepassing van ICT-kennis te stimuleren. De WRR constateert dat het tempo waarmee innovatie plaatsvindt sterk wordt bepaald door de mate waarin bedrijven en kennisinstellingen samen kennis ontwikkelen.Ook de Europese Commissie onderschrijft het belang van publiek-private samenwerking. In haar mededeling 'Digitalisering van de Europese Industrie' noemt zij het belang van samenwerking in nationale programma's.
Het kabinet vindt het van belang om de economische potentie van data te benutten met behoud van de veiligheid en het vertrouwen van burgers in de digitale omgeving. Voor de verantwoorde omgang met persoonsgegevens is de onlangs afgeronde Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalend. Deze zal in 2018 van toepassing worden.
Vanwege de veelheid aan privacyvraagstukken heeft het kabinet een expertgroep big data en privacy in het leven geroepen. De expertgroep zal duiding geven aan de Europese regels voor bescherming van persoonsgegevens en daarbij schetsen in hoeverre in de praktijk spanning kan optreden tussen innovatief gebruik van persoonsgegevens en bescherming van privacy. Naarmate burgers zich meer bewust worden van hun keuzemogelijkheden, zullen bedrijven het omgaan met data steeds meer kunnen inzetten als concurrentiemiddel. De Tweede Kamer zal na de zomer worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze verkenning.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.