Verkenning digitale connectiviteit

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de Verkenning digitale connectiviteit en de conclusies die hij hieruit trekt. In de brief wordt onder meer ingegaan op privacy, big data en cookies.

In het rapport van TNO en Dialogic gaan zij allereerst in op de vraagontwikkelingen in digitale connectiviteit. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de Nederlandse digitale infrastructuren. Bepaalde sectoren zullen connectiviteit eisen waar dit voorheen niet het geval was.

De minister noemt in zijn brief enkele actiepunten, waaronder cybersecurity en privacy. Minister Kamp geeft hierover aan dat alleen als burgers en bedrijven zich veilig voelen in het digitale domein de kansen van digitalisering optimaal kunnen worden benut. Het gaat daarbij zowel om de veiligheid en integriteit van netwerken, als om het behoud van vertrouwen van burgers in de manier waarop bedrijven met hun persoonsgegevens omgaan. Nederland kan zich internationaal blijven positioneren als een veilige en betrouwbare plaats om zaken te doen door randvoorwaarden als veiligheid en privacy op orde te hebben. De minister zet zich daarom onder andere via voorlichtingscampagnes in om het belang van digitale veiligheid onder de aandacht te brengen van burgers en bedrijven. Daarnaast verkent hij hoe Information Sharing and Analysis Centres (ISAC's) de uitwisseling van informatie en ervaringen over cybersecurity met en tussen bedrijven kunnen versterken.In de beleidsreactie Cyber Security Beeld Nederland 2016 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verdere acties op dit gebied aangekondigd.

De minister meldt dat begin 2017 een voorstel voor herziening van de zogenaamde e-privacy richtlijn wordt verwacht. Deze stelt privacyeisen aan de aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken en bevat daarnaast de meer algemene regels voor het plaatsen van cookies. De Tweede Kamer zal 'te zijner tijd' over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het voorstel worden geïnformeerd.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.