Wat gebeurt er in Politiek Den Haag maart 2018

Big data

Minister Kaag (BZ) heeft de Tweede Kamer op 2 maart een fiche gestuurd, over de verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese High Performance Computing (HPC), onderdeel van het Europees Cloudinitiatief.

Het Europees Cloudinitiatief bevat diverse voorstellen om de volledige potentie van big data, digitale technologieën en data gedreven onderzoek te benutten als stimulans voor Open Science en Smart Industry. Voornaamste doel is om de wetenschap, de industrie en overheidsinstanties in Europa te helpen bij de toegang tot supercomputers met prestaties die tot de wereldtop behoren.

Het HPC-initiatief moet ervoor zorgen dat Europa tegen 2020 een leidende rol kan nemen bij de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe generatie HPC-systemen en –diensten.

Wetsvoorstel wijziging Wet bescherming persoonsgegevens

Minister Dekker (RB) heeft op 21 februari de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanleiding voor het wetsvoorstel was de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de Veiligehavenbeginselen (Safe Harbour). De minister geeft aan dat het huidige wetsvoorstel zal worden ingetrokken omdat de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: wet AVG) vanaf mei 2018 in werking treedt (zie hieronder).

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Op 8 maart 2018 vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851) met minister Dekker (RB).

Minister Dekker geeft aan zijn ogen niet te sluiten voor de inspanningen die bedrijven en organisaties op grond van de wet AVG moeten verrichten. Voor bedrijven die nu voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, zal er volgens hem geen aardverschuiving plaatsvinden.

De Autoriteit Persoonsgegevens zal volgens minister Dekker in het eerste jaar dat de wet AVG van kracht is vooral voorlichten en bijsturen. Met de open normen in de verordening ligt het zijns inziens niet voor de hand dat de autoriteit direct hoge boetes gaat opleggen aan welwillende bedrijven en organisaties.

VNO-NCW en MKB-Nederland geven in een bericht aan dat zij tevreden zijn over de wijzigingen en toevoegingen van de Tweede Kamer aan de nieuwe privacywet.

Wetenschap en onderzoek

De ministerraad heeft besloten om het budget voor fundamenteel onderzoek stapsgewijs te verhogen tot jaarlijks 200 miljoen euro structureel vanaf 2020. Voor toegepast onderzoek en innovatie gebeurt dat met hetzelfde bedrag. In totaal investeert het kabinet hiermee 500 miljoen euro extra in wetenschap en onderzoek waarvan 400 miljoen euro structureel. De uitwerking van de diverse plannen is inmiddels gestart in overleg met verschillende departementen en partijen uit de kenniscoalitie, waaronder o.a. VSNU en Vereniging Hogescholen.

Internetconsultatie: Actieplan Digitale Connectiviteit

Het ministerie van EZK heeft het Actieplan Digitale Connectiviteit (ADC) gepubliceerd ter consultatie. Het actieplan streeft naar (verbeterde) kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van digitale connectiviteit voor burgers en bedrijven. Verwacht wordt dat maatregelen o.a. bijdragen aan betere beschikbaarheid van snel internet en/of mobiele communicatie in bepaalde gebieden, de uitrol van 5G-mobiele netwerken in Nederland en de continuïteit van de telecommunicatievoorzieningen in Nederland.

 

 

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.