Feb 24, 2019 Last Updated 9:58 AM, Feb 20, 2019

Omzeilen Wet markt en overheid

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt een brief met de beantwoording van de vragen van Tweede Kamerleden Wörsdörfer en Veldman (beiden VVD) over het omzeilen van de Wet markt en overheid.

In de brief gaat zij in op de kwalificatie van staatssteun volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Zij stelt hierbij dat alleen bij ontoelaatbare staatssteun sprake zal zijn van oneerlijke concurrentie.

Keijzer schrijft bovendien dat zowel de staatsteunregels als de Wet markt en overheid zijn bedoeld om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe of de Wet markt en overheid van toepassing is en of de wet wordt overtreden. In de brief gaat zij vervolgens in op de vervolgstappen die gezet kunnen worden indien geconstateerd wordt dat sprake is van het verstrekken van een lening tegen voorwaarden die gunstiger zijn dan marktvoorwaarden door een lokale overheid.