Wat gebeurt er in politiek Den Haag in juni 2018?

AVG

Op 25 mei jl. is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Minister Dekker (Rb) heeft een nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging gedeeld voor de aanpassing van wetten ter uitvoering van de verordening (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming, UAVG). De minister schrijft o.a. dat de Autoriteit Persoonsgegevens een leidende rol heeft bij de communicatie en voorlichting over de AVG en hier heel actief mee aan de slag is.

Big data en de bescherming van persoonsgegevens

Op 30 mei jl. vond in de Tweede Kamercommissie J&V het Algemeen Overleg Big data en de bescherming van persoonsgegevens plaats met minister Dekker (Rb). Centraal in het overleg waren vragen over de AVG en de Autoriteit Persoonsgegevens, de normen en waarden en visies die de minister heeft over big data. Het VAO vond vervolgens op 6 juni jl. plaats en de bijbehorende stemmingen op 12 juni jl.

Facebook

Minister Dekker (Rb) en minister Ollongren (BZK) hebben op 28 en 29 mei jl. de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66), van Koopmans (VVD) en van Kuiken en Van der Hul (beiden PvdA) met betrekking tot Facebook en Cambridge Analytica beantwoord. Minister Dekker geeft in de beantwoording onder meer aan dat hij Facebook zal aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Minister Ollongren schrijft dat de Raad voor Openbaar Bestuur begin 2019 een advies zal sturen aan de Tweede Kamer over de kansen en bedreigingen van digitalisering.

Onderzoek en onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer op 24 mei jl. een brief gestuurd met haar reactie op de strategische agenda van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In de brief schrijft de minister dat Open Science en de impact van onderzoek een belangrijke prioriteit is. Open Science is volgens de minister essentieel voor de voortgang van wetenschap en draagt ook bij aan de maatschappelijke impact van onderzoek, omdat het niet alleen aan onderzoekers toegang geeft tot onderzoek en de resultaten ervan, maar aan de hele maatschappij.
Daarnaast vond de Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 mei jl. plaats in Brussel. Staatssecretaris Keijzer (EZK) geeft in het verslag hierover aan dat er Raadsconclusies zijn aangenomen over de European Open Science Cloud (EOSC).
Op 6 juni jl. vond in de Tweede Kamercommissie OCW en de Tweede Kamercommissie EZK het Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid plaats met minister Van Engelshoven plaats. De minister heeft tijdens het overleg toegezegd dat er een brief zal komen over Open Science. Daaropvolgend vond op 13 juni jl. het VAO Wetenschapsbeleid plaats met minister Van Engelshoven. Hierbij werd o.a. gesproken over publieke investeringen in wetenschappelijk onderzoek en middelen voor onderzoeksprojecten bij universiteiten. Op 19 juni a.s. zal er gestemd worden over de ingediende moties.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.