Mar 25, 2019 Last Updated 4:31 PM, Mar 21, 2019

Gedragscode voor onderzoek en statistiek

De herziene Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek is opgesteld door alle direct betrokken brancheorganisaties te weten: MOA, Center for Marketing Insights - Research - Analytics (MarktOnderzoekAssociatie), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Met deze gedragscode beogen de drie organisaties om binnen hun kernactiviteit, verantwoord om te gaan met persoonsgegevens. Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Download de Gedragscode Onderzoek en Statistiek

Download de diverse onderdelen van de Gedragscode Onderzoek en Statistiek

Verklaring College bescherming persoonsgegevens, p. 9

De Tien Gouden Regels voor Onderzoek & Statistiek en Gegevensbescherming, p. 13

Toelichting Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, p. 27

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek, p. 53

Geheimhoudingsverklaring, p. 68

Het juridische verschil tussen onderzoek statistiek en marketing, p. 73

Ondubbelzinnige toestemming, p. 80