Mar 24, 2017 Last Updated 9:59 AM, Mar 20, 2017

Inhoudsopgave ISO 20252

In dit handboek wordt alle aanvullende informatie over ISO 20252:2012 gegeven: toelichtingen op de tekst, de wijze van toetsing, eisen met betrekking tot databeveiliging, contractteksten voor contracten met niet-gecertificeerde toeleveranciers en een overzicht van de verschillen tussen ISO 20252:2006 en ISO 20252:2012.

Dit handboek kan alleen gebruikt worden als men ook de beschikking heeft over de Engelstalige tekst van de norm ISO 20252:2012. Deze kan besteld worden bij NEN, de Nederlandse vertegenwoordiger van ISO.

Het Handboek ISO 20252:2012 (79 pagina’s) is een uitgave van MOA en KCC en kan uitsluitend in digitale vorm besteld worden bij de MOA via de MOA Webwinkel. RKG-leden ontvangen dit Handboek gratis.

 

Inhoudsopgave Handboek ISO 20252:2012Pagina
1-Inleiding 2
2-Inhoudsopgave 4
3-Toetsingsdocument ISO 20252:2012 5
4-Gang van zaken bij de toetsing van ISO 20252:2012 20
5-Eisen aan certificeringinstellingen en toetsers inzake ISO 20252:2012 28
6-Contractvoorbeelden onderaannemers 37
7-Eisen m.b.t. databeveiliging voor ISO 20252:2012 bureaus 48
8-Verandering ISO 20252:2012 ten opzichte van ISO 20252:2006 62

Voor vragen kunt u terecht bij het MOA Team

evelop

T: 020-5810710
E: info@moaweb.nl