Mar 29, 2017 Last Updated 12:28 PM, Mar 29, 2017

ISO 20252

In 2006 is de norm ISO 20252 voor marktonderzoek in internationaal verband vastgesteld. Met de komst van ISO 20252, specifiek bedoeld voor de marktonderzoekbranche, is sprake van een algemene standaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van marktonderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de deelnemende marktonderzoekbureaus.

Het doel van de conformiteit met de norm en de toetsing daarvan is het transparant maken van het marktonderzoekproces waardoor opdrachtgevers van marktonderzoekbureaus zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende marktonderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Slecht uitgevoerd marktonderzoek vergroot de kansen op economische schade bij opdrachtgevers van marktonderzoek in aanzienlijke mate, met alle negatieve maatschappelijke consequenties van dien. Door toepassing van de ISO norm 20252 hebben opdrachtgevers de zekerheid dat hun opdrachten volgens genormeerde kwaliteitseisen inzake marktonderzoek uitgevoerd worden.

Het merendeel van de grote en middelgrote marktonderzoekbureaus alsmede een aantal kleinere marktonderzoekbureaus in Nederland zijn in de afgelopen jaren gecertificeerd voor ISO 20252:2006. Op dit moment is de Stichting Toetsingsbureau KCC de enige auditorganisatie die marktonderzoekbureaus in Nederland certificeert voor ISO 20252.

Inmiddels is een nieuwe versie van ISO 20252 van kracht geworden: ISO 20252:2012. Om te komen tot een zo vergelijkbaar mogelijke wijze van toetsing van ISO 20252:2012 is dit Handboek samengesteld door de Stichting Toetsingsbureau KCC. Dit Handboek sluit aan op het eerdere door de MOA opgestelde en in 2006 door het NEN verspreide toetsingsdocument inzake ISO 20252:2006. In het Handboek zijn ook andere voor ISO 20252:2012 relevante stukken opgenomen, hetgeen in de volgende inhoud resulteert:

  • Het Toetsingsdocument ISO 20252:2012 waarin bij specifieke ISO-paragrafen aanvullende informatie en/of commentaar wordt gegeven. Het gaat hier met name om zaken die tijdens de toetsing in Nederland extra aandacht van de certificeringsinstelling zullen krijgen, alsmede enkele zaken die wat onderzoek betreft, specifiek op Nederland betrekking hebben. 
  • Een beschrijving van de gang van zaken tijdens de toetsing van ISO 20252:2012 door een certificeringsinstelling. 
  • De eisen die aan certificeringsinstellingen en auditors gesteld worden bij het toetsen van ISO 20252:2012. 
  • Een aantal contractvoorbeelden voor het maken van afspraken met onderaannemers inzake het naleven van de ISO 20252:2012 eisen. 
  • De eisen die met betrekking tot databeveiliging aan ISO 20252:2012 gecertificeerde bureaus gesteld worden. Deze eisen gaat minder ver dan ISO 27001 (databeveiliging). 
  • Een overzicht van de veranderingen in ISO 20252:2012 ten opzichte van ISO 20252:2006. Dit overzicht is toegevoegd omdat enkele tientallen onderzoekbureaus in Nederland al ISO 20252:2006 gecertificeerd zijn die nu allemaal de overgang naar ISO 20252:2012 moeten realiseren. 
In dit Handboek is de Engelstalige tekst van ISO 20252:2012 niet opgenomen. Het copyright van deze tekst berust bij ISO Geneve en haar vertegenwoordiger in Nederland, NEN. De tekst van ISO 20252:2012 kan besteld worden via www.nen.nl.

Voor een goed gebruik en begrip van dit ISO 20252:2012 Handboek is het noodzakelijk om over de basistekst van ISO 20252:2012 te beschikken.

De Stichting Toetsingsbureau KCC verwacht dat dit ISO 20252:2012 Handboek van groot praktisch nut zal zijn voor de onderzoekbureaus in Nederland die al voor deze norm gecertificeerd zijn dan wel zich voorbereiden op certificatie.

Het KCC Handboek ISO 20252:2012 (79 pagina’s) is een uitgave van MOA en KCC en kan uitsluitend in digitale vorm besteld worden bij de MOA via de MOA Webwinkel. RKG-leden ontvangen dit Handboek gratis. Graag vermelden bij uw bestelling.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..