Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Redacteuren en medewerkers. - Ontwikkelingen in het marktonderzoek MOA Jaarboek 2017 . - MarktOnderzoekAssociatie onder red. van A.E. Bronner [et al.] . - Haarlem: Spaar en Hout, 2017

Summaries. - Ontwikkelingen in het marktonderzoek MOA Jaarboek 2017 . - MarktOnderzoekAssociatie onder red. van A.E. Bronner [et al.] . - Haarlem: Spaar en Hout, 2017 . - p. 208 - 212

Hoofdstuk 12. - Ontwikkelingen in het marktonderzoek MOA Jaarboek 2017 . - MarktOnderzoekAssociatie onder red. van A.E. Bronner [et al.] . - Haarlem: Spaar en Hout, 2017 . - p. 183-196

LAURENS SLOOT, ERJEN VAN NIEROP en KARS SCHAAP

SAMENVATTING

In dit artikel onderzoeken we wat van invloed is op de financiële prestaties van zelfstandig ondernemers in het supermarktkanaal. We hebben de beschikking over een dataset met financiële gegevens voor 2013-2015, kenmerken van de formule en de vestiging, en persoonlijke karakteristieken van de ondernemer. De resultaten geven aan dat de omzet per vierkante meter (vloerproductiviteit) vooral samenhangt met de kenmerken van de formule (prijspositionering, ruimheid assortiment), de hoeveelheid parkeerruimte en de supermarktdichtheid in de omgeving. We vinden een negatief verband  met  de  omvang  van  de  winkel:  grotere  winkels  hebben  per  vierkante  meter  een  lagere omzet. Het procentuele nettoresultaat blijkt lager uit te vallen als de formule een prijsfocus heeft.
Ondernemers met veel ervaring als zelfstandig ondernemer doen het echter relatief goed als het gaat om gemiddelde vloerproductiviteit en gemiddeld resultaat. Ervaring is een groot goed in deze  sector.

Hoofdstuk 11. - Ontwikkelingen in het marktonderzoek MOA Jaarboek 2017 . - MarktOnderzoekAssociatie onder red. van A.E. Bronner [et al.] . - Haarlem: Spaar en Hout, 2017 . - p. 169 - 181

KARS MENNENS, ANITA VAN GILS, WILKO LETTERIE en GABY ODEKERKEN-SCHRÖDER

SAMENVATTING

Midden- en kleinbedrijven (MKB’s) in de maakindustrie ervaren dat de concurrentie in hun sector toeneemt en dat winstmarges hierdoor kleiner worden. Om zich te onderscheiden breiden steeds meer MKB’s hun aanbod uit van puur het product naar een combinatie van product en dienstverlening. Ondanks het feit dat deze bedrijven constant op zoek zijn naar mogelijkheden om deze diensten  te  verbeteren,  blijft  het  voor  de  meeste  lastig  om  tot  succesvolle  innovaties  te  komen en de vruchten te plukken van een strategie met services als speerpunt. Zowel voor individuele MKB’s als voor de versterking van de gehele maakindustrie is het belangrijk dat er meer kennis wordt ontwikkeld over het proces dat MKB’s in staat stelt om tot succesvolle diensteninnovaties te komen. Deze studie wil hieraan bijdragen door te onderzoeken (1) hoe kennismanagement, in de vorm van het kennis absorptievermogen van het MKB, bijdraagt aan betere resultaten op het vlak van diensteninnovatie, en (2) of dit verband sterker wordt wanneer het MKB tijdens de afgelopen jaren een daling heeft ervaren in de financiële resultaten (performance aspiratie kloof).

Hoofdstuk 10. - Ontwikkelingen in het marktonderzoek MOA Jaarboek 2017 . - MarktOnderzoekAssociatie onder red. van A.E. Bronner [et al.] . - Haarlem: Spaar en Hout, 2017 . - p. 149-167

CHRISTINE LIEBRECHT

SAMENVATTING

Contentmarketing is het aanbieden van merkgerelateerde informatie zonder (direct) te willen verkopen.  In  plaats  daarvan  worden  meer  langetermijndoelstellingen  beoogd,  zoals  relaties  met  de doelgroep aangaan en de deskundigheid vergroten. Met welke contentkeuzes kunnen die doelstellingen worden behaald? In een experiment zijn intuïtieve aannames uit de praktijk over de effectiviteit  van  contentkeuzes  getoetst  (N =  1024).  De  eerste  aanname  dat  vermakelijke  content  een  betere  keuze  is  dan  informatieve  of  instructieve content,  kan  worden  verworpen.  Informatieve content heeft een positievere invloed op het behalen van vrijwel alle contentmarketingdoelstellingen. De tweede aanname dat het merk niet prominent in de content naar voren mag komen, wordt eveneens niet bevestigd. Het maakt geen verschil of het merk aan- of afwezig is in de content. De derde  aanname  die  pleit  voor  videocontent  boven  tekstcontent  moet  eveneens  worden  genuanceerd. Video is in geen geval effectiever dan tekst, om sommige contentmarketingdoelstellingen te realiseren komt tekstcontent zelfs als de betere uit de bus. Deze studie biedt handvatten voor meer gefundeerde keuzes in een contentstrategie.