Mar 25, 2019 Last Updated 4:31 PM, Mar 21, 2019

In het verleden zijn de Cebuco gebieden samengesteld op basis van koopstromen en sociaaleconomische cohesie van de gebieden. Vaak had zo’n verzorgingsgebied een dominante stad/dorp dat het gebied bediende. In veel gevallen had zo’n geografische eenheid ook een eigen krant of editie.

Sinds het opheffen van Cebuco zijn de koopstromen e.d. niet meer opnieuw geanalyseerd. MOA onderhoudt de gebieden door de gemeentelijke herindelingen in de gebiedsindeling te verwerken. Hierdoor worden de grenzen van de gebieden geleidelijk verlegd, echter wel volgens de logica van de nieuwe gemeenten die zijn ontstaan.

 

MOA Cebuco indeling 2019