Feb 18, 2019 Last Updated 8:14 AM, Feb 13, 2019

25 feb | MOA - leergang R in marketing research en analytics - Analyse en rapportage

INLEIDING

In de leergang worden de basisbeginselen van R besproken, gevolgd door het met R bewerken, analyseren en visualiseren van data. Je zult leren wat R is, hoe je R kunt gebruiken in marktonderzoek en analytics, hoe je er snel in thuis kunt raken en hoe je R-scripts schrijft. Aan het eind van de leergang van 3 afzonderlijke workshops kun je zelf data analyseren en visualiseren met R. 

R is een programmeertaal en omgeving voor statistische analyse en grafische presentatie van gegevens. R heeft voordelen boven bijvoorbeeld SPSS. Voordelen van R zijn: (1) het is open source en daardoor gratis te gebruiken, (2) R is beschikbaar op verschillende platforms zoals Windows, OS X en Linux, (3) R is makkelijk uit te breiden met extra pakketten voor bijvoorbeeld geavanceerde statistische analyses, geavanceerde grafieken en data scraping, (4) er is een uitgebreide community (R‐bloggers) zodat je veel informatie kunt opzoeken en altijd ergens met je vragen terecht kunt, en (5) de belangstelling voor R groeit sterk, kennis van R wordt meer gevraagd dan kennis van SPSS.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van R worden in de leergang ook real-life datasets gebruikt. Door gebruik te maken van verschillende datasets wordt het mogelijk inzicht te krijgen in wat de positieve en negatieve kanten van R zijn. Er worden ook bestaande SPSS datasets gebruikt die ingelezen moeten worden in R. Er is uitgebreid aandacht voor het zelf oefenen met R.

De leergang bestaande uit 3 workshops omvat data inlezen, data cleaning, data manipulatie, tabelleren, analyseren en data visualisatie. De doelgroep wordt geacht bekend te zijn met statistische technieken als regressie en hypothese testen. In de bijeenkomsten wordt uitgelegd hoe deze analyses gedaan kunnen worden, interpretatie van de uitkomsten behoort niet tot de leergang R.

INHOUD

Als je alle workshops volgt, leer je:

 • Wat packages in R zijn en hoe je die kunt gebruiken
 • Hoe je datasets uit andere software (SPSS, Excel) kunt inlezen in R
 • Hoe je data cleaning in R kunt doen
 • Data manipulatie in R uit te voeren (bijvoorbeeld data selecteren)
 • Hoe je analyses doet in R- Hoe je data met R kunt visualiseren

DOELGROEP

De training is ontwikkeld voor marktonderzoekers en data analisten die ervaring hebben met de basisterminologie van SPSS (of een ander statistisch pakket) en op zoek zijn naar een taal die sneller, krachtiger en flexibeler is en meer mogelijkheden biedt om analyses te doen en data te visualiseren.

PROGRAMMA LEERGANG

Schrijf je je in voor dag 1 dan krijg je een Introductie in R (11 februari 2019)

Onderwerpen:

 • Wat is R en RStudio?
 • Terminology (o.a. data frame, list, factor, vector)
 • Packages
 • Zelf maken van een test data set
 • Inlezen van data in R vanuit SPSS en Excelo Eenvoudige data sets o Real-life data sets
 • Data inspectie: data structuur, data types, descriptieve statistics (frequentie tellingen)
 • Data cleaning (verwijderen overbodige kolommen, aangeven missing data)
 • Veranderen data typen (o.a. van character naar numeric)
 • Data visualisatie: maken van eenvoudige grafieken in base R

Dag 2 Data cleaning en manipulatie (18 februari 2019)

Onderwerpen:

 • Opfrissen kennis dag 1
 • Het maken van een cleane dataset voor analytics: aanmaken van nieuwe variabelen, hercoderen, filteren en aanmaken van subsets van observaties en/of variabelen
 • Data manipulatie: merging, splitting, aggregating en stacking files
 • Bestaande doelgroepen selecteren in R
 • Analyseren van data per doelgroep, vergelijken van doelgroepen
 • Data visualisatie: maken van meer complexe grafieken in R met packages

Dag 3 Analyse en rapportage (25 februari 2019)

Onderwerpen:

 • Opfrissen kennis dag 2
 • Maken van publiceerbare tabellen in R
 • Maken van publiceerbare grafieken (in .pdf; .png format) zoals staafdiagrammen, taartdiagrammen en scatter-plots.
 • Data analyse in R (lineaire modellen; perceptual mapping)
 • Data visualisatie: visualiseren van analyse uitkomsten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Om de workshops tot een succes te maken is het belangrijk dat:

 • iedereen zijn/haar eigen computer meebrengt
 • iedereen R en RStudio op de eigen computer (Windows of Mac) heeft geïnstalleerd; na inschrijving wordt hierover meer informatie toegestuurd
 • cursisten het volgende boek hebben: Chapman, C., & Feit, E. M. (2015). “R for marketing research and analytics.” Springer. Dit boek is ook beschikbaar als e-book.
 • Hoofdstuk 2 tot paragraaf 2.6 van het boek van Chapman & Feit voor aanvang van de training is doorgenomen om veel uit de dag te halen.
Workshopleider HestervHerkHester van Herk
Niveau ‘Weinig ervaring hebben (A niveau)’ en ‘Enige ervaring hebben (B niveau)’ met R. Men moet wel goed met SPSS kunnen werken!
Hoe is de MOAcademy opgebouwd? 50% theorie en 50% praktijk
Max. aantal deelnemers 15

Deelnemers aan deze MOAcademy dienen een laptop mee te nemen.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering is niet mogelijk. Indien je verhinderd bent is het wel mogelijk een collega als vervanger op te geven. De korting voor persoonlijke MOA-leden blijft alleen geldig indien de vervanger ook persoonlijk MOA-lid is.

Indien je een persoonlijk lidmaatschap overneemt van een collega, ontvang je alleen de korting voor persoonlijke MOA-leden als de overname voor aanvang van de workshop heeft plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om met terugwerkende kracht korting te ontvangen.

Softwaregebruik bij MOAcademy workshops

Indien het gebruik van een computer en specifieke software noodzakelijk is dan zal de MOA dit vooraf bij de cursusinformatie aangeven. De cursist en het bedrijf waar de cursist werkzaam is, zijn ervoor verantwoordelijk dat een licentie ook offline buiten het eigen netwerk werkzaam is. Indien licenties op concurrent users gebaseerd zijn, kan dit vaak een probleem opleveren. Neem dan contact op met je eigen ICT-afdeling om dit probleem te verhelpen. Dit probleem speelt bij grote bedrijven. Indien er binnen jouw organisatie geen ICT-afdeling aanwezig is kan je er waarschijnlijk wel vanuit gaan dat het gebruik van de software buiten het eigen netwerk geen probleem zal opleveren. Een oplossing om dit probleem te omzeilen is om een privé-laptop mee te nemen met een proefversie van de software, dan weet je zeker dat het programma zal gaan werken voor de duur van de proeftijd.

 

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.