Feb 18, 2019 Last Updated 8:14 AM, Feb 13, 2019

14 mrt | MOA - Neuromarketing als onderzoekdiscipline

INLEIDING

Nu neuromarketing langzaam maar zeker zijn plaats in de onderzoekmethodieken inneemt en ook de 'grote jongens' er niet meer omheen kunnen, is het tijd om de balans op te maken. Waar staan we? Wat is de wetenschappelijke waarde? Wat kunnen we ermee? En wat staat ons nog te wachten?

INHOUD

In deze workshop leer je de wetenschappelijke beginselen achter neuromarketing. Je leert hoe de combinatie van bewuste en onbewuste gedachten tot gedrag leidt. Je begrijpt de kracht van het voorspellend vermogen als je in het brein kan 'kijken' en leert de toepassingen van de verschillende methodieken. Je maakt kennis met indirecte methodieken die niet zo zeer een voorspellende, maar vooral een inzichtgevende functie hebben, zoals Face Reading, Eye Tracking en Biometrics. Ook gaan we in op directe metingen als EEG en MRI, waarmee het voorspellen van het gedrag van consumenten mogelijk is. We nemen je mee in de statistiek die uit de hersendata voortkomt en laten je zien hoe je deze moet interpreteren om tot een goed en wetenschappelijk verantwoord advies te komen. Tot slot laten we je kennismaken met wat wij noemen Neuromarketing 2.0. waarin we laten zien hoe je niet-lineaire neurale netwerken kunt detecteren, en wat je ermee kan: de volgende stap in neuromarketing, waarin de praktijk de theorie van nieuwe inzichten voorziet.

DOELEN

  • Weten wanneer en hoe neuromarketing te prevaleren is boven klassiek onderzoek
  • Met welke technieken je, wanneer, het beste resultaat bereikt
  • Hoe de statistiek die uit hersendata voortkomt, gelezen moet worden en hoe zich dit vertaalt in een goed advies.

DOELGROEP

Bedrijfsonderzoekers en Consumer Intelligence Managers die onderzoek inkopen of de resultaten ervan bestuderen. Marktonderzoekers die hun kennis willen aanvullen met nieuwe methodieken. Geïnteresseerden in de wetenschap achter neuromarketing.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Workshopleider WalterLimpensWalter Limpens en AndriesvdLeij Andries van der Leij
Niveau Weinig ervaring met het onderwerp hebben, professionals met voldoende statistische kennis.
Hoe is de MOAcademy opgebouwd? 75% theorie en 25% praktijk
Max. aantal deelnemers 15

* Onder MOA-leden verstaan we een persoonlijk lidmaatschap, dus niet alleen een bedrijfslidmaatschap.

Lesmateriaal, lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Annuleringsvoorwaarden

Indien je verhinderd bent is het uiteraard wel mogelijk een collega als vervanger op te geven. De korting voor persoonlijke MOA-leden blijft alleen geldig indien de vervanger ook persoonlijk MOA-lid is. Indien je een persoonlijk lidmaatschap overneemt van een collega, ontvang je alleen de korting voor persoonlijke MOA-leden als de overname voor aanvang van de workshop heeft plaatsgevonden. Het is dus niet mogelijk om met terugwerkende kracht korting te ontvangen.