Aug 18, 2018 Last Updated 3:00 PM, Aug 17, 2018

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt helaas soms ook voor ongevallen tijdens het werk. In principe is een werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij een ongeval tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Maar in welke gevallen is de werkgever precies aansprakelijk en wanneer niet? En welke schade moet een werkgever vergoeden?

Read more

Wanneer is het te warm om te werken?

We bevinden ons midden in de zomer. Hoewel Nederland niet bekend staat om haar tropische weer, komt het soms toch nog wel eens voor dat het mogelijk te warm is om te werken. Maar wanneer is het precies te warm om te werken?

Read more

Kunnen de advocaatkosten (juridische kosten) van de werknemer onder de Werkkostenregeling (WKR) onbelast worden vergoed door de werkgever?

Werkgever en werknemer besluiten om uit elkaar te gaan door middel van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Kunnen de advocaatkosten (juridische kosten) van de werknemer onder de Werkkostenregeling (WKR) onbelast worden vergoed door de werkgever?

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers van toepassing. De WKR houdt kortgezegd in dat alle vergoedingen en verstrekkingen van de werkgever in het kader van de dienstbetrekking loon zijn. Sommige loonbestanddelen kunnen worden aangewezen als een gerichte vrijstelling, zoals de vergoeding van € 0,19 voor zakelijke reiskosten. Andere loonbestanddelen treffen een zogenaamde nihilwaardering.

Read more

De wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: vakantiebijslag over overwerk

Overwerk valt sinds 1 januari 2018 onder het loonbegrip van de WML. Dit heeft gevolgen met betrekking tot de uitbetaling van overwerk. Voorheen kon de werknemer die voor zijn standaardarbeidsduur het minimumloon verdient, niet met een beroep op de WML uitbetaling van overwerk eisen. Omdat overwerk inmiddels onder de WML valt kan de werknemer dit nu wel eisen. 

Read more

5 relevante vragen over de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt neemt een bijzondere positie in het arbeidsrecht in. Hieronder vindt u een aanal belangrijke vragen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer.

1. Kan ik de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt beëindigen?

Er zijn twee manieren waarop de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden beëindigd.
Allereerst is het mogelijk om op grond van de wet de arbeidsovereenkomst met deze werknemer op te zeggen tegen of na de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mits hij reeds voor het bereiken van die leeftijd in dienst was. Hiervoor is dus geen instemming van de werknemer vereist. Let er wel op dat u de geldende opzegtermijn in acht neemt. Ten tweede eindigt de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer van rechtswege indien er een pensioenontslagbeding in een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Read more