Dec 14, 2018 Last Updated 4:08 PM, Dec 11, 2018

Thuiswerken

Uit recente cijfers van de ANWB blijkt wat veel automobilisten elke dag ervaren, het is drukker op weg. De zogenoemde ‘filezwaarte’ – de lengte maal de duur van de files – nam in januari, februari en maart met 25 procent toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is een van de grootste stijgingen in de afgelopen tien jaar.
Niet gek dus dat steeds meer werknemers en werkgevers (gezamenlijk) alternatieven bedenken om dit fileleed te vermijden. Een van die opties is: thuiswerken. Welke voordelen kan dit de werkgever en werknemer bieden? En zijn er ook nadelen te noemen?

Read more

Vier vragen over het concurrentiebeding

1. Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een overeenkomst tussen een werknemer en werkgever waarbij de werknemer verboden wordt om voor een bepaalde periode concurrerende werkzaamheden te verrichten. In een concurrentiebeding wordt meestal overeengekomen dat er een verbod is op een bepaald soort werkzaamheden binnen een bepaalde kilometerstraal voor een bepaalde tijdsduur.

Read more

Vier onmisbare punten bij de samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad

De leden 

De leden van de ondernemingsraad worden rechtstreeks gekozen door de in de onderneming werkzame personen. Het aantal leden in de ondernemingsraad verschilt van minimaal drie tot maximaal vijfentwintig leden. Dit wordt bepaald aan de hand van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Read more

Vijf vragen over ouderschapsverlof

Hieronder zijn een aantal belangrijke vragen met betrekking tot ouderschapsverlof op een rijtje gezet.

1. Wanneer heeft een werknemer recht op ouderschapsverlof?

De werknemer die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind van jonger dan acht jaar heeft een wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Read more

Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt helaas soms ook voor ongevallen tijdens het werk. In principe is een werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij een ongeval tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Maar in welke gevallen is de werkgever precies aansprakelijk en wanneer niet? En welke schade moet een werkgever vergoeden?

Read more