Feb 23, 2018 Last Updated 3:15 PM, Feb 22, 2018

5 relevante vragen over de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt neemt een bijzondere positie in het arbeidsrecht in. Hieronder vindt u een aanal belangrijke vragen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer.

1. Kan ik de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt beëindigen?

Er zijn twee manieren waarop de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden beëindigd.
Allereerst is het mogelijk om op grond van de wet de arbeidsovereenkomst met deze werknemer op te zeggen tegen of na de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mits hij reeds voor het bereiken van die leeftijd in dienst was. Hiervoor is dus geen instemming van de werknemer vereist. Let er wel op dat u de geldende opzegtermijn in acht neemt. Ten tweede eindigt de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer van rechtswege indien er een pensioenontslagbeding in een cao, arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Read more

Onder welke voorwaarden mag een werkgever het loon van een werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid opschorten of stopzetten?

Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. Tijdens deze periode moet de werkgever zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. De werknemer op zijn beurt moet meewerken aan een goede re-integratie. Als hij niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen, mag de werkgever de loonbetaling in beginsel opschorten of zelfs stopzetten.

Read more

Een blik op de toekomst: versoepeling van het ontslagrecht

Formatie

Na maanden van onderhandelingen is er dan eindelijk een nieuw kabinet. Volgens het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” knelt de arbeidsmarkt voor werkgevers én werknemers. De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt volgens het kabinet in vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex.

Read more

Personeelsdossier

Wat mag ik bewaren in het personeelsdossier van mijn werknemer?

De inhoud van een digitaal of papieren dossier bevat veel informatie over een persoon.Werkgevers mogen alleen een personeelsdossier aanleggen als dat noodzakelijk is om een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar uit te voeren. En zij moeten daarbij rekening houden met de privacy van hun werknemers.

Read more

Een hoogopgeleide buitenlandse werknemer in dienst nemen: de kennismigrantenregeling

Door toenemende internationalisering van de arbeidsmarkt zijn er steeds meer buitenlandse werknemers in Nederland werkzaam. Buitenlandse werknemer mogen echter niet ‘zomaar’ in Nederland werken. Een buitenlandse werknemer heeft de juiste vergunningen nodig om legaal in Nederland te werken. Voor werkgevers die een buitenlandse werknemer in dienst willen nemen is het noodzakelijk om vooraf na te gaan welke vergunning zij aan moeten vragen. 

Read more