Werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen tijdens het werk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit geldt helaas soms ook voor ongevallen tijdens het werk. In principe is een werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij een ongeval tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Maar in welke gevallen is de werkgever precies aansprakelijk en wanneer niet? En welke schade moet een werkgever vergoeden?

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 lid 1 BW verplicht om de ruimtes waarin en de materialen waarmee werknemers hun werkzaamheden verrichten zodanig in te richten en te onderhouden dat voorkomen wordt dat tijdens het werk ongelukken gebeuren en werknemers schade lijden. De werkgever moet ook voldoende maatregelen nemen en instructies geven aan werknemers om te voorkomen dat zij schade lijden tijdens het werk. Deze verplichting voor de werkgever wordt de zorgplicht genoemd. 

Als een werknemer tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden een ongeval krijgt en schade lijdt is de werkgever aansprakelijk voor die schade, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan de hierboven beschreven zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet zelf bewijzen dat hij de verplichtingen zoals genoemd in artikel 7:658 lid 1 BW is nagekomen. Kan een werkgever niet aantonen dat de ruimtes waarin en materialen waarmee de werknemers hebben gewerkt veilig waren of heeft hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen of onvoldoende instructies gegeven en is er een ongeluk gebeurd? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die werknemer lijdt door het ongeluk.

Wanneer is een werkgever niet aansprakelijk?

Er zijn drie situaties waarin een werkgever niet aansprakelijk is voor de door de werknemer tijdens het werk geleden schade. Ten eerste -zoals hiervoor beschreven- is de werkgever niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer als de werkgever kan aantonen dat hij zijn verplichtingen is nagekomen.

Daarnaast is de werkgever ook niet aansprakelijk voor de schade als die in belangrijke mate is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van bewuste roekeloosheid is sprake als de werknemer direct vóór het ongeval zich ervan bewust is dat zijn gedrag roekeloos is. In de rechtspraak wordt bijna nooit aangenomen dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Tot slot is de werkgever in beginsel ook niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer als gevolg van een ongeval heeft opgelopen buiten het uitoefenen van zijn werkzaamheden. De werkgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt door een ongeval tijdens het woon-werkverkeer of door een ongeval dat de werknemer thuis is overkomen. Let op! Onder bepaalde omstandigheden kan de werkgever wel aansprakelijk zijn voor de schade die een werknemer lijdt door een ongeval buiten het werk. Dit is het geval als het ongeval verband houdt met het werk. Denk hierbij aan een ongeval tijdens een bedrijfsuitje dat verplicht is gesteld of door werknemers als verplicht wordt ervaren.

Schadevergoeding

Als vaststaat dat de werkgever aansprakelijk is dan moet hij de schade vergoeden die de werknemer als gevolg van het ongeval heeft geleden. De schadevergoeding kan uit de volgende elementen bestaan: inkomensverlies, ziektekosten, immateriële schade en overige kosten (bijvoorbeeld reiskosten of kosten van huishoudelijke hulp). De werknemer moet de kosten die het gevolg zijn van het ongeval en in aanmerking komen voor schadevergoeding wel kunnen aantonen.

Bron: AWVN, augustus 2019

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.