Ledenvoordelen Sectie Opdrachtgevers

1. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging

 • Belangenbehartiging uit zich in de ontwikkeling en het er beschikking stellen van standaarden en normen, zoals opt-in en opt-out documenten, kwaliteitsstandaarden en een volledig compliance pallet.
 • Deze belangenbehartiging vindt onder andere haar uitwerking in de Haagse lobby in de vorm van gesprekken met kamerleden, ambtenaren en toezichthouders. Maar ook de contacten met het onderwijs, meedenken in het marketing curriculum van het HBO kan daartoe gerekend worden.
 • Binnen de MOA zijn er onafhankelijke commissies, onder leiding van ervaren juristen en advocaten, die in geval van een geschil aangaande een kwaliteits- of ethisch issue daar bindende uitspraken over kunnen doen.
 • De MOA Ombudsman kan in voorkomende gevallen namens de opdrachtgever een zaak aanhangig maken bij de Geschillen commissie of de Raad van Toezicht. Dit speelt met name in die gevallen dat een opdrachtgever buiten zijn schuld op basis van onderzoek in de media beschadigd wordt.

2. Platform en netwerkfunctie

 • De Platform en netwerkfunctie binnen de sectie wordt onder andere vorm gegeven door de MOA-circles. Deze einde middag bijeenkomsten zijn exclusief voor opdrachtgevers en zijn regionaal georganiseerd in o.a. Rotterdam/Den Haag,  Amsterdam, Utrecht en Zuid Nederland.
 • Daarnaast stelt de MOA exclusief aan alle leden de digitale ledengids ter beschikking, waardoor collega’s makkelijk traceerbaar zijn.
 • De inkoop van marktinformatie wordt steeds vaker uitbesteed aan inkopers binnen een organisatie. Om die reden heeft de MOA specifiek voor de inkopers van onderzoek een boekje Inkoop Marktonderzoek uitgegeven waarin in heldere taal uit een wordt gezet waar inkopers op moeten letten als zij onderzoeksopdrachten vergeven.

3. Permanente Educatie

 • Profiteer van kortingen bij MOA bijeenkomsten, workshops en trainingen. Leden krijgen korting voor de jaarlijkse MOAwards. Ook ontvang u één gratis kaart per bedrijfslidmaatschap.
 • De MOA heeft een Academy waarbinnen en groot aantal cursussen gegeven worden. Naast algemene vakinhoudelijk gerichte cursussen zijn er voor de sectie opdrachtgevers specifieke cursussen ontwikkeld.
 • De MOA organiseert maandelijks themabijeenkomsten, waarbij opdrachtgevers doorgaans uitgebreid aan het woord komen om uit eigen ervaring te vertellen over hun betrokkenheid bij een onderwerp.
 • Via de maandelijkse MOAFlash blijven opdrachtgevers exclusief op de hoogte van zaken die binnen de informatiemarkt spelen. Daarnaast wordt kennis gedeeld via het eigen vakblad Clou en haar digitale zusje ClouToday.

Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek

Lid zijn van een beroepsvereniging levert je veel op en draagt bij aan de professionaliteit van het vakgebied en de ontwikkeling van de onderzoekers die daarin werkzaam zijn. Om die reden ondertekent elke opdrachtgever/onderzoeker de Gedragscode voor onderzoek en statistiek, die door het College Bescherming Persoonsgegevens van een goedkeurende verklaring is voorzien en gepubliceerd is in de Staatcourant 2010, nummer 9866.

Briefingsdocument

Voor een bedrijfsmarktonderzoeker is het opstellen van een goed briefingsdocument een essentieel hulpmiddel om de “return on investment” van marktonderzoekprojecten te maximeren en daarmee voor zichzelf en het bedrijf zijn effectiviteit als bedrijfsmarktonderzoeker te bevestigen. De MOA stelt een digitaal briefingsdocument beschikbaar aan haar leden dat als template kan dienen.

Praktische voordelen:

 • Maak gebruik van het MOA professionaliteitslabel en zet dat op je website en briefpapier en laat aan klanten zien dat jouw bedrijf garant staat voor gedegen onderzoek.
 • Bedrijfsleden worden betrokken bij de organisatie van themasessies. Je mag hiervoor input leveren. De vermelding in het programma wordt door vele duizenden vakgenoten gelezen en de bijeenkomst wordt door een groot aantal bijgewoond.
 • Bedrijfsleden kunnen hun evenementen gratis vermelden op de MOA-website.
 • Bedrijfsleden kunnen artikelen en columns publiceren op MOAweb / ClouToday.

Meer MOA


Kennispartners van Clou

MOA is een

CRKBO Instelling CMYK

Contact

MOA, Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics

Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam
+31 20 5810710
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.