Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

AWVN beloningsmonitor

De MOA heeft een abonnement op de beloningsmonitor van de AWVN. Een van de beste en grootste databases ten behoeve van salaris vergelijkingen. Juist in een steeds krappere arbeidsmarkt zijn inzichten over salarisniveaus van groot belang.

Read more

MOA Circle bij KLM

Op 22 november werd de MOA Circle gehoude op het hoofdkantoor van KLM. Het centrale onderwerp van deze bijeenkomst was Integratie van marktonderzoek en data analyse.

Read more

Politiek Den Haag november 2018

Marktwerking en mededinging

Op 18 oktober jl. vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg (AO) Marktwerking en mededinging plaats met de Tweede Kamercommissie EZK en staatssecretaris Keijzer (EZK). In dit AO is onder meer het Bel-me-niet register genoemd.

Read more