Mar 21, 2019 Last Updated 9:46 AM, Mar 18, 2019

Publiceren over marktonderzoek

Wanneer een onderzoek wereldkundig wordt gemaakt, hebben onderzoeksbureaus zich te houden aan bepaalde richtlijnen.

Bedrijfsonderzoekers die aangesloten zijn bij de MOA, verplichten zich bij het uitsturen van persberichten met betrekking tot het wereldkundig maken van onderzoeksresultaten een vast onderzoekskader mee te sturen. Zowel aan de externe media als aan de interne persdiensten wordt het verzoek gedaan dit onderzoekskader onder aan het artikel mee te plaatsen.


In dit onderzoekskader worden de volgende items verplicht opgenomen:

  • wie zijn er ondervraagd, de onderzoekspopulatie 
  • de netto steekproefomvang
  • de methode van dataverzameling
  • de periode van dataverzameling
  • Onderzoekbureau X is lid van de MOA.

Uiteraard kan in het persbericht c.q. artikel zelf op facultatieve basis nog andere informatie aangaande het uitgevoerde onderzoek worden opgenomen, zoals:

  • de status van het onderzoek, representatief of indicatief
  • naam van de opdrachtgever.


Daarnaast zullen de percentages in dit soort pers- en mediaberichten afgerond worden op hele getallen en zal er door de onderzoeker een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de feitelijke onderzoeksresultaten en de interpretatie van de uitkomsten van het onderzoek.


Amsterdam, september 2006

Dowload hier de publicatie Publiceren over Marktonderzoek, Peter van Westendorp, Lex Olivier, april 2014
Mail bijlage